امروز پنجشنبه 31 خرداد 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 1 نفر

کل بازدیدکننده ها : 34667 نفر

ذبستان احسان

تماس با ما

آدرس : **شيراز، بلوار شهید رجائی ،انتهاي فرهنگ شهر، ميدان احسان، مجتمع آموزشی فرهنگی احسان**
شماره تلفن و دورنگار : 07136545038
آدرس ایمیل ابتدائی :.
ehsan.school.1376@gmail.com

افتخارات
  • اسامی منتخب المپیاد رایانه
  • منتخب جشنواره انشا نویسی
  • منتخب جشنواره جابربن حیان
  • منتخب جشنواره انشا نویسی
  • مسابقات نقاشی
  • جشنواره زبان آموزی
متولدین امروز
  • متولدین امروز