امروز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 71 نفر

کل بازدیدکننده ها : 28714 نفر

ذبستان احسان

تماس با ما

آدرس : **شيراز، بلوار شهید رجائی ،انتهاي فرهنگ شهر، ميدان احسان، مجتمع آموزشی فرهنگی احسان**
شماره تلفن و دورنگار : 07136545038
آدرس ایمیل ابتدائی :.
ehsan.school.1376@gmail.com

افتخارات
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
  • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
  • جشنواره جابربن حیان
  • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
  • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
  • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز