امروز شنبه 27 بهمن 1397

تعداد بازدید کننده امروز : 15 نفر

کل بازدیدکننده ها : 25655 نفر

ذبستان احسان

تماس با ما

آدرس : **شيراز، بلوار شهید رجائی ،انتهاي فرهنگ شهر، ميدان احسان، مجتمع آموزشی فرهنگی احسان**
شماره تلفن و دورنگار : 07136545038
آدرس ایمیل ابتدائی :.
ehsan.school.1376@gmail.com

افتخارات
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
  • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
  • جشنواره جابربن حیان
  • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
  • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
  • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز