امروز جمعه 25 آبان 1397

تعداد بازدید کننده امروز : 10 نفر

کل بازدیدکننده ها : 20370 نفر

ذبستان احسان

لیست افتخارات


.
کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
.

مشاهده

کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
.

مشاهده

.
جشنواره جابربن حیان
.

مشاهده

.
کسب مقام اول رشته شعر
.

مشاهده

.
کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
.

مشاهده

کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
.

مشاهده

.
برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
.

مشاهده

.
کسب مقام برتر در جشنواره زبان آموزی سطح ناحیه
.

مشاهده


افتخارات
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
  • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
  • جشنواره جابربن حیان
  • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
  • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
  • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز