امروز جمعه 3 خرداد 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 43 نفر

کل بازدیدکننده ها : 33021 نفر

ذبستان احسان

لیست افتخارات


مسابقات نقاشی
.

مشاهده

جشنواره زبان آموزی
کسب عنوان منتخب در مرحله ناحیه

مشاهده

موفقیت در جشنواره گلستان خوانی
در بخش نمایش و کسب عنوان برگزیده ناحیه

مشاهده

کسب مقام اول
رشته سرود و نقاشی همگانی

مشاهده

کسب مقام دوم
در رشته سرود گروهی

مشاهده

.
کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
.

مشاهده

کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
.

مشاهده

.
جشنواره جابربن حیان
.

مشاهده


افتخارات
  • مسابقات نقاشی
  • جشنواره زبان آموزی
  • موفقیت در جشنواره گلستان خوانی
  • کسب مقام اول
  • کسب مقام دوم
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز