امروز شنبه 24 آذر 1397

تعداد بازدید کننده امروز : 63 نفر

کل بازدیدکننده ها : 21963 نفر

ذبستان احسان

مجتمع فرهنگی آموزشی احسان


     به نام خدا

مجتمع آموزشي فرهنگي احسان به همت بزرگمردي فرهنگ دوست به نام جناب آقاي مهندس سيد اسحق فال اسيري با مطالعات بسيار وبهره گيري از نظارت كارشناسان زبده برمبناي اصول وقواعد پذيرفته شده آموزش وپرورش درجهان ،دردامنه كوه دراك ، درشهر علم وادب شيراز ، پي ريزي وبنا گرديده است .

خريدزمين مجتمع درسال 1372 انجام وعمليات ساخت مجتمع درسال 1373 پس از طي كردن مشكلات شهرداري و گرفتن مجوزهاي لازم شروع گرديده ودرابتداي مهرماه 1376 مورد بهره برداري قرار گرفته است .

سرمايه هزينه شده جهت ساخت بيش از 30000000000 ريال بوده است

زمين اين مجموعه زيبا ومنحصر بفرد 30000 متر مربع وزير بناي آن بيش از 30000مترمربع مي باشد اين مجموعه متشكل ازسه واحد آموزشي پسرانه شامل پيش دبستاني ودبستان ، راهنمايي ودبيرستان وپيش دانشگاهي مي باشد كه درهرسال تعليم وتربيت حدود 1700نفر دانش آموز را برعهده دارد. علاوه برواحدهاي آموزشي ،دومجموعه بسيار زيباي ورزشي وفرهنگي نيز بخش هاي ديگر اين مجتمع را تشكيل مي دهند . مجموعه ورزشي داراي استخر شنا، سالن بسكتبال ، زمين روباز فوتسال وواحد فرهنگي داراي تالار بسيار زيباي اجتماعات وفضاي نمايشگاهي است .

اين مجتمع درقالب مدارس غيردولتي فعاليت مي نمايد .

اركان مجتمع ، بارتند از:

1-مؤسسين                2- هيأت امنا               3- هيأت مديره

هيأت مؤسس :

1- آقاي مهندس سيد اسحق فال اسيري فرزند مرحوم سيد حسام الدين

2- آقاي سيد احسان فال اسيري فرزند : سيد اسحق

هيأت امنا :

مركب از 11نفر استاندار وقت استان – رئيس سازمان آموزش وپرورش استان ، هيأت مؤسس وشش نفر ازچهره هاي شناخته شده به انتخاب مؤسسين براي مدت 5 سال مي باشد .

 

هيأت مديره :

مركب از 5 نفر

1- آقاي سيد اسحق فال اسيري رئيس هيأت مديره 2

- آقاي سيد ابوالحسن فال اسيري نايب رئيس هيأت مديره

 3- آقاي علي عسگر فرهاد پور مديرعامل وعضو هيأت مديره

 4- آقاي عبدالحميد معافيان عضو هيأت مديره

5- آقاي افراسياب اميري عضو هيأت مديره

 واحدهاي آموزشي ، ورزشي ، فرهنگي داراي مدير مستقل مي باشند كه زير نظر مديرعامل وهيأت مديره فعاليت مي نمايند .
آدرس : شيراز، انتهاي معالي آباد، ميدان احسان
شماره تلفن : 07136246698
دورنگار : 07136545061
آدرس ایمیل مدرسه:
motevasete_aval_ehsan@yahoo.com

افتخارات
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
  • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
  • جشنواره جابربن حیان
  • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
  • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
  • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز