امروز یکشنبه 31 تیر 1397

تعداد بازدید کننده امروز : 11 نفر

کل بازدیدکننده ها : 11904 نفر

ذبستان احسان

اخبارآموزش خانواده
آموزش خانواده

آموزش خانواده


جلسات آموزش خانواده جلسات آموزش خانواده در دبستان احسان در تاریخ های زیر برگزار گردید . اولین جلسه آموزش خانواده در تاریخ 23/8/96 با موضوع شیوه های ارتباط با کودکان در دنیای پیشرفته کنونی وجود رسانه های همگانی، دومین جلسه در تاریخ 18/9/96 با موضوع رسانه های همگانی و اعتیاد به استفاده از دنیای الکترونیک و سومین جلسه در تاریخ 12/10/96 با موضوع «تربیت جنسی فرزندان » در تالار احسان برگزار گردید .
ادامه مطالب

افتخارات
 • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
 • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
 • جشنواره جابربن حیان
 • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
 • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
 • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
 • علي اصغر ميرزاد

  پایه سوم 4

  متولدامروز