امروز یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

تعداد بازدید کننده امروز : 53 نفر

کل بازدیدکننده ها : 9146 نفر

ذبستان احسان

اخبارآموزش خانواده
آموزش خانواده

آموزش خانواده


جلسات آموزش خانواده جلسات آموزش خانواده در دبستان احسان در تاریخ های زیر برگزار گردید . اولین جلسه آموزش خانواده در تاریخ 23/8/96 با موضوع شیوه های ارتباط با کودکان در دنیای پیشرفته کنونی وجود رسانه های همگانی، دومین جلسه در تاریخ 18/9/96 با موضوع رسانه های همگانی و اعتیاد به استفاده از دنیای الکترونیک و سومین جلسه در تاریخ 12/10/96 با موضوع «تربیت جنسی فرزندان » در تالار احسان برگزار گردید .
ادامه مطالب

متولدین امروز
 • سيد اهورا محمدي

  پایه دوم 4

  متولدامروز
 • کسري مريواني

  پایه پنجم 4

  متولدامروز
 • اميرعلي منصوري

  پایه پنجم 4

  متولدامروز