امروز پنجشنبه 31 خرداد 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 1 نفر

کل بازدیدکننده ها : 34667 نفر

ذبستان احسان

کادر اداری

محمدرضا نوری گرمرودی
سمت : مدیر
نام : محمدرضا نوری گرمرودی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
محمد هادیان
سمت : معاون اجرایی
نام : محمد هادیان
میزان تحصیلات : فوق دیپلم
آدرس ایمیل :
عبدالرحیم مردانه
سمت : معاون اجرایی
نام : عبدالرحیم مردانه
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
علی عالی
سمت : معاون اجرایی
نام : علی عالی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
مسعود علی پور
سمت : معاون اجرایی
نام : مسعود علی پور
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
ابوالفضل زمانی پور
سمت : معاون اجرایی
نام : ابوالفضل زمانی پور
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
مهرداد بحرینی
سمت : معاون اجرایی
نام : مهرداد بحرینی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
مهتاب یوسفی
سمت : مشاور
نام : مهتاب یوسفی
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
نرگس نصیرآبادی
سمت : مربی بهداشت
نام : نرگس نصیرآبادی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
غلامعباس قانونی
سمت : معاون اجرایی
نام : غلامعباس قانونی
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
جواد شیخی
سمت : معاون فناوری
نام : جواد شیخی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
شکوفه جاوید فر
سمت : متصدی امور دفتری
نام : شکوفه جاوید فر
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
ساناز افشین پور
سمت : متصدی امور دفتری
نام : ساناز افشین پور
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
فاطمه باهوش
سمت : متصدی آزمایشگاه
نام : فاطمه باهوش
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
عاطفه حسینی زاده خضری
سمت : مسئول کتابخانه
نام : عاطفه حسینی زاده خضری
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
رضا یوسفی
سمت : معاون پرورشی
نام : رضا یوسفی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
GHFARZAD999@YAHOO.COM
حمید قنبری
سمت : معاون پرورشی
نام : حمید قنبری
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
ریحانه محمد نژاد
سمت : مربی بهداشت
نام : ریحانه محمد نژاد
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
نازنین ارشدی
سمت : مربی بهداشت
نام : نازنین ارشدی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
آسیه حسینی
سمت : مربی
نام : آسیه حسینی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
رحمان کوه پیما رونیزی
سمت : خدمت گزار
نام : رحمان کوه پیما رونیزی
میزان تحصیلات : سیکل
آدرس ایمیل :
رباب کریمیان
سمت : خدمت گزار
نام : رباب کریمیان
میزان تحصیلات : سیکل
آدرس ایمیل :
صمد عزیرپور
سمت : خدمت گزار
نام : صمد عزیرپور
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
رمضان صادقی
سمت : خدمت گزار
نام : رمضان صادقی
میزان تحصیلات : سیکل
آدرس ایمیل :
افتخارات
 • اسامی منتخب المپیاد رایانه
 • منتخب جشنواره انشا نویسی
 • منتخب جشنواره جابربن حیان
 • منتخب جشنواره انشا نویسی
 • مسابقات نقاشی
 • جشنواره زبان آموزی
متولدین امروز
 • متولدین امروز