امروز یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

تعداد بازدید کننده امروز : 53 نفر

کل بازدیدکننده ها : 9146 نفر

ذبستان احسان

کادر اداری

محمدرضا نوری گرمرودی
سمت : مدیر
نام : محمدرضا نوری گرمرودی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
عاطفه حسینی زاده خضری
سمت : مسئول کتابخانه
نام : عاطفه حسینی زاده خضری
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
اصغر زیبایی نژاد
سمت : معاون اجرایی
نام : اصغر زیبایی نژاد
میزان تحصیلات : فوق دیپلم
آدرس ایمیل :
غلامعباس قانونی
سمت : معاون اجرایی
نام : غلامعباس قانونی
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
محمد هادیان
سمت : معاون اجرایی
نام : محمد هادیان
میزان تحصیلات : فوق دیپلم
آدرس ایمیل :
عبدالعلی کنعانی
سمت : معاون اجرایی
نام : عبدالعلی کنعانی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
مهرداد بحرینی
سمت : معاون اجرایی
نام : مهرداد بحرینی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
غلامعلی  متحد
سمت : معاون اجرایی
نام : غلامعلی متحد
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
حمید قنبری
سمت : معاون پرورشی
نام : حمید قنبری
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
رضا یوسفی
سمت : معاون پرورشی
نام : رضا یوسفی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
GHFARZAD999@YAHOO.COM
سوسن کاوسی
سمت : معاون فناوری
نام : سوسن کاوسی
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
نوشین حیدری پور
سمت : معاون فناوری
نام : نوشین حیدری پور
میزان تحصیلات : فوق دیپلم
آدرس ایمیل :
کبری یوسفی
سمت : مشاور
نام : کبری یوسفی
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
سارا خواجویی
سمت : مربی بهداشت
نام : سارا خواجویی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
نرگس نصیرآبادی
سمت : مربی بهداشت
نام : نرگس نصیرآبادی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
لیلا ساعیان
سمت : متصدی امور دفتری
نام : لیلا ساعیان
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
گلناز کرداقلی
سمت : متصدی امور دفتری
نام : گلناز کرداقلی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
محمد عیدی
سمت : خدمت گزار
نام : محمد عیدی
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
صمد عزیرپور
سمت : خدمت گزار
نام : صمد عزیرپور
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
رباب کریمیان
سمت : خدمت گزار
نام : رباب کریمیان
میزان تحصیلات : سیکل
آدرس ایمیل :
رحمان کوه پیما رونیزی
سمت : خدمت گزار
نام : رحمان کوه پیما رونیزی
میزان تحصیلات : سیکل
آدرس ایمیل :
متولدین امروز
 • سيد اهورا محمدي

  پایه دوم 4

  متولدامروز
 • کسري مريواني

  پایه پنجم 4

  متولدامروز
 • اميرعلي منصوري

  پایه پنجم 4

  متولدامروز