امروز یکشنبه 31 تیر 1397

تعداد بازدید کننده امروز : 12 نفر

کل بازدیدکننده ها : 11905 نفر

ذبستان احسان

کادر آموزشی

جمیله باصری
نام : جمیله باصری
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
خدیجه فریدونی
نام : خدیجه فریدونی
میزان تحصیلات : نامشخص
آدرس ایمیل :
کلثوم صادقی
نام : کلثوم صادقی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
سارا مرادی
نام : سارا مرادی
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
طاهره پولادسنج
نام : طاهره پولادسنج
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
شعله دلگشایی
نام : شعله دلگشایی
میزان تحصیلات : فوق دیپلم
آدرس ایمیل :
آرزو فقیری نژاد فرد
نام : آرزو فقیری نژاد فرد
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
زهرا آذری قلاتی
نام : زهرا آذری قلاتی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
الهام ایزدپرست
نام : الهام ایزدپرست
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
مینا محمودی
نام : مینا محمودی
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
شمیلا بحرینی جنگجو
نام : شمیلا بحرینی جنگجو
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
مریم خاوری
نام : مریم خاوری
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
الهه هاشمی
نام : الهه هاشمی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
فرزانه نوروزی
نام : فرزانه نوروزی
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
الهام رئیس نژاد
نام : الهام رئیس نژاد
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
اعظم ظریفی
نام : اعظم ظریفی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
ستاره ترابی
نام : ستاره ترابی
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
فاطمه پور ابراهیم آبادی
نام : فاطمه پور ابراهیم آبادی
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
مرضیه زارع
نام : مرضیه زارع
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
اعظم الهیاری
نام : اعظم الهیاری
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
قمرتاج پور علی محمد
نام : قمرتاج پور علی محمد
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
زهرا دهقانی
نام : زهرا دهقانی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
مریم نادری
نام : مریم نادری
میزان تحصیلات : نامشخص
آدرس ایمیل :
ویدا قهرمانی
نام : ویدا قهرمانی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
فرناز کرم نژاد
نام : فرناز کرم نژاد
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
زهرا سلطانی
نام : زهرا سلطانی
میزان تحصیلات : نامشخص
آدرس ایمیل :
افتخارات
 • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
 • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
 • جشنواره جابربن حیان
 • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
 • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
 • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
 • علي اصغر ميرزاد

  پایه سوم 4

  متولدامروز