امروز جمعه 4 فروردین 1397

تعداد بازدید کننده امروز : 0 نفر

کل بازدیدکننده ها : 5202 نفر

ذبستان احسان

.

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای


این خبر در تاریخ1396/12/09 در دسته ورزشی نوشته شده است

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان احسان روز سه شنبه مورخ 10/11/96 درورزشگاه مجتمع آموزشی فرهنگی احسان
با حضور گرم جمعمی ازمسنولین محترم تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک و مسنولین محترم مجتمع احسان برگزار شد .

77 نفر تعداد بازدید کننده :

متولدین امروز
 • محمدآراد حسينيان

  پایه دوم 2

  متولدامروز
 • اميرعلي کشاورز نيک

  پایه چهارم 3

  متولدامروز
 • اديب بويراتي

  پایه پنجم 1

  متولدامروز