امروز پنجشنبه 25 مرداد 1397

تعداد بازدید کننده امروز : 23 نفر

کل بازدیدکننده ها : 13544 نفر

ذبستان احسان

مکان و زمان برگزاری مسابقات کتابخوانی مرحله ناحیه

مکان و زمان برگزاری مسابقات کتابخوانی مرحله ناحیه


این خبر در تاریخ1397/04/13 در دسته آموزشی نوشته شده است

مکان و زمان برگزاری مسابقات کتابخوانی مرحله ناحیه

132 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
  • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
  • جشنواره جابربن حیان
  • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
  • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
  • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز