امروز جمعه 25 آبان 1397

تعداد بازدید کننده امروز : 11 نفر

کل بازدیدکننده ها : 20371 نفر

ذبستان احسان

خوش آمدید


این خبر در تاریخ1397/07/18 در دسته آموزشی نوشته شده است

بازدید 40 نفر از موسسین و مدیران مدارس غیر دولتی از مجتمع آموزشی و فرهنگی احسان در تاریخ سه شنبه 97/07/17

1

2

3

4

منبع این خبر : مسئول سایت 69 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
  • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
  • جشنواره جابربن حیان
  • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
  • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
  • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز