امروز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 69 نفر

کل بازدیدکننده ها : 28712 نفر

ذبستان احسان

نفرات برتر جشنواره جابربن حیان


این خبر در تاریخ1397/11/16 در دسته علمی نوشته شده است

پایه سوم

شعبه 1 :
عرفان پژوهی (ویدیو پروژکتور خانگی)
شعبه 2 :
پرهام زندی (عجایب سفر به فضا )"
دانیال رهبر ماه (خواب سرد)
رادین راستگو _ دنداد دهقانی بشنه (مشترک "توربین بخار")
الوند خسروی (قنات)

شعبه 3 :
آرمین میچی (ارتباط حیوانات با یکدیگر )

پایه ششم
شعبه 4 :
شایان محمودی (میکروب بخشنده)

stjaber1.jpg

stjaber2.jpg

stjaber3.jpg

stjaber4.jpg

stjaber5.jpg

stjaber6.jpg

منبع این خبر : واحد آموزشگاه 105 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
  • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
  • جشنواره جابربن حیان
  • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
  • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
  • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز