امروز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 69 نفر

کل بازدیدکننده ها : 28712 نفر

ذبستان احسان

مسابقات پرسش مهر


این خبر در تاریخ1397/11/19 در دسته فرهنگی هنری نوشته شده است

کسب مقام اول تا سوم در رشته نقاشی مرحله ناحیه 1 آموزش و پرورش

منبع این خبر : واحد پرورشی دبستان 189 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
  • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
  • جشنواره جابربن حیان
  • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
  • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
  • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز