امروز جمعه 3 خرداد 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 43 نفر

کل بازدیدکننده ها : 33021 نفر

ذبستان احسان

راهنمای نصب فارس آموز


این خبر در تاریخ1397/12/23 در دسته آموزشی نوشته شده است

آموزش گام به گام نصب فارس آموز نسخه اولیا
جهت سهولت والدین گرامی به شرح ذیل می باشد
تهیه کننده مطالب: معاون فناوری دبستان احسان

قدم اول

قدم دوم

قدم سوم

ادامه 3

ادامه 3 -3

قدم سوم 2
مخصوص آیفن
سامانه فارس آموز
توجه فرمایید : کلمه عبور را تغییر دهید .
منبع این خبر : واحد فناوری 308 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • مسابقات نقاشی
  • جشنواره زبان آموزی
  • موفقیت در جشنواره گلستان خوانی
  • کسب مقام اول
  • کسب مقام دوم
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز