امروز جمعه 3 خرداد 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 43 نفر

کل بازدیدکننده ها : 33021 نفر

ذبستان احسان

جابر _ اسامی


این خبر در تاریخ1398/01/31 در دسته علمی نوشته شده است

پایه چهارم :
1 . سید متین موسوی (نجوم)
2 . علی اژدری (نجوم)
3 . کوروش فروغی (علوم)
4 . ارمیا سهرابی (علوم)
5 . سیدسپهر حسینی (علوم)
6 . سام احمدی خلاری (علوم)
7 . رایان منوچهری (ریاضی)
8 . آراد فروردین (ریاضی)
9 . سیدمحمدرضا ابطحی (ریاضی)
10.فهام حیدری (ریاضی)
11.رادین دانش افروز (ریاضی)
*-----------------------------------*
پایه پنجم :
1 . کیان اسکندری (علوم)
2 . باربد اهتمامی (علوم)
*----------------------------------*
پایه ششم :
1 . پارسا سیفی (علوم)
2. علی ظهیری (ریاضی)
3. محمد عبدی (ریاضی)
4 . محمدیاسرسالارمحمودی (ریاضی)
5 . کسری مریوانی (ریاضی)
-----------------------------------------

منبع این خبر : واحد آزمایشگاه دبستان 83 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • مسابقات نقاشی
  • جشنواره زبان آموزی
  • موفقیت در جشنواره گلستان خوانی
  • کسب مقام اول
  • کسب مقام دوم
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز