امروز جمعه 3 خرداد 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 45 نفر

کل بازدیدکننده ها : 33023 نفر

ذبستان احسان

دومینو _ اسامی


این خبر در تاریخ1398/01/31 در دسته پرورشی نوشته شده است

.

منبع این خبر : واحد آزمایشگاه 68 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • مسابقات نقاشی
  • جشنواره زبان آموزی
  • موفقیت در جشنواره گلستان خوانی
  • کسب مقام اول
  • کسب مقام دوم
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز