امروز جمعه 3 خرداد 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 43 نفر

کل بازدیدکننده ها : 33021 نفر

ذبستان احسان

دکتر بردبار


این خبر در تاریخ1398/01/31 در دسته بهداشتی نوشته شده است

.

بهداشت_9

بهداشت_8

بهداشت_8

بهداشت_1

بهداشت_2

بهداشت_6

بهداشت_7

منبع این خبر : واحد بهداشت دبستان 88 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • مسابقات نقاشی
  • جشنواره زبان آموزی
  • موفقیت در جشنواره گلستان خوانی
  • کسب مقام اول
  • کسب مقام دوم
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز