امروز جمعه 3 خرداد 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 43 نفر

کل بازدیدکننده ها : 33021 نفر

ذبستان احسان

نقاشی های دانش آموزان


این خبر در تاریخ1397/10/09 در دسته فرهنگی هنری نوشته شده است

منتخب تصاویر نقاشی دانش آموزان

a

k

u

z

b

l

v

c

m

d

n

w

e

o

x

zz

f

p

y

g

q

h

r

i

s

j

t

منبع این خبر : مربی نقاشی 310 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • مسابقات نقاشی
  • جشنواره زبان آموزی
  • موفقیت در جشنواره گلستان خوانی
  • کسب مقام اول
  • کسب مقام دوم
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز