امروز پنجشنبه 31 خرداد 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 1 نفر

کل بازدیدکننده ها : 34667 نفر

ذبستان احسان

مسابقات پرسش مهر


این خبر در تاریخ1397/11/19 در دسته فرهنگی هنری نوشته شده است

کسب مقام اول تا سوم در رشته نقاشی مرحله ناحیه 1 آموزش و پرورش

منبع این خبر : واحد پرورشی دبستان 232 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • اسامی منتخب المپیاد رایانه
  • منتخب جشنواره انشا نویسی
  • منتخب جشنواره جابربن حیان
  • منتخب جشنواره انشا نویسی
  • مسابقات نقاشی
  • جشنواره زبان آموزی
متولدین امروز
  • متولدین امروز