امروز جمعه 3 خرداد 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 48 نفر

کل بازدیدکننده ها : 33026 نفر

ذبستان احسان

مسابقه نقاشی همگانی


این خبر در تاریخ1397/11/29 در دسته فرهنگی هنری نوشته شده است

مورخ شنبه : 4 / 12 / 1397

عنوان : دوستی با طبیعت

پایه های پنجم و ششم

مکان : محل دبستان

منبع این خبر : واحد هنر دبستان 77 نفر تعداد بازدید کننده :

افتخارات
  • مسابقات نقاشی
  • جشنواره زبان آموزی
  • موفقیت در جشنواره گلستان خوانی
  • کسب مقام اول
  • کسب مقام دوم
  • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
متولدین امروز
  • متولدین امروز